Професорсько-викладацький склад

Кафедра менеджменту заснована у 2001 році.

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 6 кандидатів наук, доцентів, 3 асистентів та 2 старших викладачів.

Фото Прізвище, ім’я, по батькові Посада Науковий ступінь, вчене звання
Долинський Сергій Вікторович доцент к.е.н., доцент

Гачек Тарас Степанович доцент к.е.н., доцент

Душка Віталій Іванович доцент к.е.н., доцент
Дайнека Марія Федорівна доцент к.е.н., доцент

Товканець Сергій Антонович доцент к.е.н.
Федорюк Марія Дмитрівна к.е.н.
Костіна Тетяна Юріївна ст. викладач магістр

Шеверя Мирослава Юріївна ст. викладач магістр

Онуфрій Вікторія Михайлівна асистент магістр

Стець Лариса Іванівна асистент
Буяр Наталія Степанівна асистент магістр

Відповідно до чинного законодавства викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію (стажування, захист дисертацій тощо). Науково-педагогічний склад проходить підвищення кваліфікації кадрів згідно з планом кафедри (не менше одного разу на 5 років) у ВНЗ, установах та підприємствах.