Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 1 доктора наук, професора, 2 кандидатів наук, доцентів, 2 асистентів та 1 старшого викладача.

№ з/п Фото П.І.Б. Науковий ступінь Вчене звання Посада
1. Бичко Ада Корніївна доктор філософських наук професор завідувач кафедри
2. Чопей Вікторія Степанівна кандидат соціологічних наук доцент доцент
3. Горбенко Володимир Петрович кандидат медичних наук доцент доцент
4. Ньорба Сергій Іванович асистент
5. Грицакович Ганна Іванівна асистент
6. Перец Олена Юріївна старший викладач