Професорсько-викладацький склад

 

№ з/п П.І.Б. Науковий ступінь Вчене звання Посада
1. Кобаль Марина Володимирівна к.псих.н. завідувач кафедри
2. Кобаль Василь Іванович к.пед.н. доцент доцент
3. Орос Михайло Михайлович к.мед.н доцент
4. Андрійцьо Василь Михайлович к.мист.н.
5. Орос Валентина Миколаївна асистент кафедри
6. Ребрик Михайло Михайлович старший викладач
7. Товканець Оксана Сергіївна к.пед.н. доцент
8. Троян Ірина Валеріївна к.політ.н. доцент
9. Греченюк Надія Іванівна к.і.н. доцент
10. Лозюк Мирослав Юрійович старший викладач
11. Соляник Юрій Михайлович старший викладач
12. Чегі Тіберій Тіберійович к.псих.н.
13. Гриценко Віталій Володимирович к.ю.н
14. Кочан Василь Михайлович к.філос.н.
15. Комар Марина Михайлівна старший викладач
16. Богів Олександр Ярославович к.і.н.
17. Росоха Діана Василівна асистент