Професорсько-викладацький склад

№з/п Фото Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь Вчене звання Посада
1.
Теребус Ольга Миколаївна к.е.н. доцент доцент
2.
Папп Василь Васильович д.е.н. професор
3.
Войтенко Галина Володимирівна к.е.н. доцент
4.
Кондратюк Марія Федорівна старший викладач
5.
Волощук Надія Юріївна старший викладач
6.
Фетько Світлана Василівна старший викладач
7.
Бровдій Віталія Василівна асистент

Результатом наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є написання та видання наукових статей, підручників, наукових збірників, навчально-методичних посібників, монографій.

Викладачі кафедри підвищують свій професійних рівень, працюючи над дисертаційними дослідженнями. Результати наукової діяльності апробуються на семінарах та конференціях різних рівнів. Досягнення викладачів кафедри та молодих учених відзначено численними грамотами та сертифікатами.