Перелік наукових праць

Перелік наукових праць, опублікованих професорсько-викладацьким складом кафедри соціальної роботи

Бичко А.К.

 1. Історія української філософії. – К.: Парапан, 2005.
 2. Світлотінь Касіяна / Калліста/ Саковича. – К.: Український центр духовної культури, 2005.
 3. Основний чинник національної самосвідомості – моральність // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні етичні проблеми у сфері культури”. – К., 2004.
 4. Національні аспекти філософії освіти в Україні //Філософія освіти. Науковий часопис. – К., 2005.
 5. До питання про світоглядно-філософські умови самовдосконалення // Міжнародна наукова конференція “Лабіринти становлення людини та людства”. – К., 2005.
 6. Особливості українського традиціоналізму // Матеріали міжнародної наукової конференції “Традиції і культура”. – К., 2006.
 7. Філософські пошуки. До опублікування 1 тому Академічного видання творів Степана Белея. – Львів-Одеса : «Центральна Європа». – 2007. – Вип 21-22. – С. 3-27.

Чопей В.С.

 1. Чопей В.С. Толерантність як моральний принцип епохи міжнародної інтеграції / В. С. Чопей // Гілея: зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. №25. – С. 177-182.
 2. Чопей В.С. Соціологічний прогноз актуальних змін світоглядних парадигм сучасних студентів / В. С. Чопей / Педагогіка вищої школи: методологія, теорія технології. – К., 2009. – С. 138-140.
 3. Чопей В.С. Світоглядні парадигми сучасного студентства / В. С. Чопей // Мультиверсум. Філософський альманах. – К., 2009. – Випуск № 86. – С. 184-197.
 4. Чопей В.С. Місце і роль соціології у вивченні стану та перспективи розвитку сучасної студентської молоді / В. С. Чопей // Гілея: зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. №28. – С. 147-152.
 5. Чопей В.С. Формування демократичних цінностей у сучасної студентської молоді як соціальне завдання // Нова парадигма: [журнал наукових праць]. – Вип. 88.
 6. Чопей В.С. Проблема вибору духовних пріоритетів: ідеологічний аспект / В. С. Чопей / Гілея: зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 27. – С. 113-117.
 7. Чопей В.С. Основні соціологічні підходи до вивчення студентської молоді / В. С. Чопей // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис / К., 2009. – Випуск №4 (35). – С. 88-97.
 8. Чопей В.С. Життєвий шлях особистості та особливості його формування, Карпатська Укр.: погляд у ХХІ ст.: зб. наук. пр. – Хуст, 2009. – С. 49-55.
 9. Чопей В.С. Забезпечення мотивації навчання студентів: методи, засоби // Розбудова держави: освіта, наука, економіка: зб. наук. пр. конф. – Хуст, 2010.
 10. Чопей В.С. Теоретико-методологічний аналіз досліджень студентської молоді в Україні та світі /В. С. Чопей / Зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011.
 11. Чопей В.С. Соціологічний портрет сучасного студентства, досвід українських вчених // Наук. журнал «Освіта регіону». – К.: Вид-во «Університет «Україна», 2011.
 12. Чопей В.С. Толерантність як принцип і основа світоглядної парадигми сучасних студентів // Соц. робота, та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота: Міжнародний збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 1 / За ред. В. П. Андрущенка, А. О. Ярошенко, І. М. Ковченої. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011.
 13. Єленко В.І., Боднар Р.Д., Демчишин М.Я., В.С. Чопей, Дерев’яник В.Г. Економетричний аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України з країнами СНД // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Білицького. – Том 14. – №4 (54). – 2012. – С. 137-142.

Маханець І.А.

 1. Психофізіологія професійної діяльності: Навчально-методичний комплекс з дисципліни: «Психофізіологія професійної діяльності» (для студентів спеціальності 6.040200 «Соціальна робота»). – Хуст, 2004. – 39 с.
 2. Безпека життєдіяльності: Навчально-методичний комплекс з дисципліни: «Безпека життєдіяльності». – Хуст: Хустська філія ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна», 2004. – 19 с.
 3. Соціально-медичні основи соціальної роботи: Навчально-методичний комплекс з дисципліни: «Соціально-медичні основи соціальної роботи» (для студентів спеціальності 6.040200 «Соціальна робота»). – Хуст: Хустська філія ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна», 2004. – 31 с.
 4. Біологічна та соціальна сутність людини та її вплив на плівку життя // Збірник статей конференції „Розбудова держави: освіта, наука, економіка”. – Хуст, 2004.
 5. Рослини Українських Карпат, що занесені до Червоної книги України, та їх охорона // Збірник статей конференції “Внесок вчених Карпатського регіону у світовий розвиток науки, культури, суспільства”. – Хуст, 2005.
 6. Дослідження шешульської популяції тирлича жовтого (Gentiana lutea L.) в Чорногірському масиві Українських Карпат // Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)». – Хуст-Рахів, 2006.

ГорбенкоВ.П.

 1. The vain principles of rehabilitation with burns desiase and some skin desiases (psoriasis, eczema, dermatitis). Міжнародний конгрес із спелеотерапії. – Солотвино, 2006. – С. 37-38.

НьорбаС.І.

 1. Соціальна реабілітація дітей із обмеженими можливостями // Збірник праць Міжнародної науково практичної конференції «Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)». – Хуст-Рахів, 2006.