Перелік наукових праць

Перелік наукових праць, опублікованих професорсько-викладацьким складом кафедри суспільних дисциплін

Кобаль М.В.

 1. Вплив глобальної мережі Інтернет на прояви агресивності у поведінці школярів // Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійної компетентності вчителя початкових класів у контексті об’єктивної парадигми освіти». 26-27 квітня 2012 року, м.Київ.
 2. Обумовленість змін у структурі ціннісних орієнтацій молоді за умов трансформації суспільства на сучасному етапі / М. В. Кобаль // Педагогічні інновації у фаховій освіті : [збірник наукових праць] / Ред. кол.: М. І. Кляп, С. Г. Борзенко, Є. А. Іванченко та ін. – Вип. 2. – Ужгород : ЗакДУ, 2012. – С. 154-163.
 3. Кобаль В.І., Кобаль М.В., Кляп М.І. Соціально-психологічні аспекти формування особистості успішного підприємця / В. І. Кобаль, М. В. Кобаль, М. І. Кляп / Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 35. – Ч.1. – С. 70-77 (фахове видання).
 4. Кобаль М.В., Кобаль В.І. Окремі психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми // Міжнародний конгрес «Інноваційні концепції та технології виявлення обдарованості: світовий досвід». 6-8 червня 2012 р., м. Мукачево – с. Поляна Закарпатської області.
 5. Особливості інноваційної культури сучасного українського суспільства // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Київський національний лінгвістичний університет, збірник наукових праць. – Випуск 45. – К., 2012. – С. 3-6 (фахове видання).
 6. Психологічні аспекти впливу соціальних мереж на поведінку людини // ХІІ викладацька науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи інноваційно-інвестиційних процесів на регіональному рівні». 24-26 квітня 2012 р., м. Хуст.
 7. Кобаль В.І., Кобаль М.В. Асоціальна поведінка індивідів на сучасному етапі розвитку суспільства / В. І. Кобаль, М. В. Кобаль / Сучасна освіта і наука: проблеми та перспективи розвитку : Збірник наукових статей за матеріалами підсумкової наукової конференції «Сучасна освіта і наука: проблеми та перспективи розвитку», травень 2011р., м. Ужгород / Полюжин М. М. (голова ред. кол.). – Ужгород, 2011. – С. 21-35.
 8. Кобаль В.І., Кобаль М.В., Кляп М.І. Психологічні особливості особи підприємця та їх вплив на ефективне здійснення підприємницької діяльності / В. І. Кобаль, М. В. Кобаль, М. І. Кляп / Актуальні проблеми міжнародного бізнесу та територіального розвитку регіонів : Збірник наукових праць / За редакцією д.н. з держ. упр. Черленяка І. І. – Ужгород: В-во Закарпатського державного університету, 2011. – С. 219-232.
 9. Інтелект особистості як джерело розвитку сучасного інформаційного суспільства. Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Збірник наукових праць. Випуск 43 / за заг. ред. проф. Матвієнко О. В. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2011. – С. 9-13.
 10. Вплив ціннісних орієнтацій молоді на взаємовідносини у колективі // І міжнародний педагогічний конгрес «Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи». 30 червня – 2 липня 2011 року, м. Одеса.
 11. Зміна системи ціннісних орієнтацій молоді в умовах глобалізації сучасного суспільства // Всеукраїнська наукова конференція «Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти». 27-28 вересня 2011 року, м. Бердянськ.
 12. Вплив глобальної мережі Інтернет на прояви агресивності у поведінці школярів // Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійної компетентності вчителя початкових класів у контексті об’єктивної парадигми освіти». 26-27 квітня 2012 року, м.Київ.
 13. Обумовленість змін у структурі ціннісних орієнтацій молоді за умов трансформації суспільства на сучасному етапі / М. В. Кобаль // Педагогічні інновації у фаховій освіті : [збірник наукових праць] / Ред. кол.: М. І. Кляп, С. Г. Борзенко, Є. А. Іванченко та ін. – Вип.2. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – С. 154-163.
 14. Кобаль М.В., Кобаль В.І. Окремі психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми // Міжнародний конгрес «Інноваційні концепції та технології виявлення обдарованості: світовий досвід». 6-8 червня 2012 р., м. Мукачево – с. Поляна Закарпатської області.
 15. Кобаль В.І., Кобаль М.В. Асоціальна поведінка індивідів на сучасному етапі розвитку суспільства / В. І. Кобаль, М. В. Кобаль / Сучасна освіта і наука: проблеми та перспективи розвитку : Збірник наукових статей за матеріалами підсумкової наукової конференції «Сучасна освіта і наука: проблеми та перспективи розвитку», травень 2011р., м. Ужгород / Полюжин М. М. (голова ред. кол.). – Ужгород, 2011. – С. 21-35.
 16. Кобаль В.І., Кобаль М.В., Кляп М.І. Психологічні особливості особи підприємця та їх вплив на ефективне здійснення підприємницької діяльності / В. І. Кобаль, М. В. Кобаль, М. І. Кляп / Актуальні проблеми міжнародного бізнесу та територіального розвитку регіонів : Збірник наукових праць / За ред. д.н. з держ. упр. Черленяка І. І. – Ужгород : В-во Закарпатського державного університету, 2011. – С. 219-232.
 17. Кобаль В.І., Кобаль М.В., Кляп М.І. Соціально-психологічні аспекти формування особистості успішного підприємця / В. І. Кобаль, М. В. Кобаль, М. І. Кляп / Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 35. – Ч.1. – С. 70-77 (фахове видання).
 18. Інформаційний характер глобалізації сучасного суспільства // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Збірник наукових праць. Випуск 36 / за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М. Б. – К., 2008. – С. 80-83.
 19. Психологічні механізми процесу внутрішнього смислотворення особистості // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Збірник наукових праць. Випуск 37 / за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М. Б. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 11-15.
 20. Освіта як складова інтелектуального капіталу // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Збірник наукових праць. Випуск 40 / за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М. Б. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 144-147.

Богів О.Я.

 1. Особливості розвитку шкільної та педагогічної освіти на Закарпатті у 20-30-их рр. ХХ ст. / О. Я. Богів // Педагогічні інновації у фаховій освіті : [збірник наукових праць] / Ред. кол.: М. І. Кляп, С. Г. Борзенко, Є. А. Іванченко та ін. – Вип. 2. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – С. 170-175.
 2. Особливості вивчення історії в загальноосвітньому закладі в контексті сучасної парадигми шкільної освіти // Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійної компетентності вчителя початкових класів у контексті об’єктивної парадигми освіти». 26-27 квітня 2012 року, м. Київ.

Кобаль В.І.

 1. Проблеми формування пізнавальних інтересів у навчальній діяльності школярів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Випуск 6. – К., 1998. – С. 56-58.
 2. Краєзнавство як дидактична умова розвитку пізнавальних інтересів учнів на уроках історії в школах Закарпаття (20-30-ті роки ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Випуск 11. – К., 2001. – С. 76-80.
 3. Місце пізнавального інтересу в навчальному процесі при вивченні історії у загальноосвітній школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Випуск 12-13. – К., 2002. – С. 151-155.
 4. Дидактичні умови розвитку пізнавальних інтересів учнів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Київський національний лінгвістичний університет : Збірник наукових праць. Випуск 24. – К., 2003. – С. 20-24.
 5. Ігри та ігрові ситуації на уроках історії рідного краю в 5 класі. – Ужгород: ЗІППО. – 2005. – 36 с.
 6. Формування пізнавальних інтересів на уроках історії в практиці сучасної школи // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Київський національний лінгвістичний університет, збірник наукових праць. Випуск 29. – К., 2005. – С. 144-147.
 7. Методика розвитку пізнавальних інтересів учнів середнього шкільного віку на уроках історії рідного краю // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Київський національний лінгвістичний університет, збірник наукових праць. Випуск 31. – К., 2006. – С. 84-90.
 8. Проблема розвитку пізнавальних інтересів учнів у педагогічній спадщині О.В. Духновича // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Київський національний лінгвістичний університет, збірник наукових праць. Випуск 34. – К., 2007. – С. 63-65.
 9. Навчальні ігри з історії та правознавства : Методичний посібник для вчителя / Кол. авт.: В. І. Комар, І. П. Комар, В. Т. Машіка, Ю. Ю. Шимон; за ред. В. І. Кобаля. – Ужгород – Мукачево, 2007. – 200 с.
 10. Марусинець М.М., Кобаль В.І. Формування умінь спілкуватися як засіб соціалізації дошкільника // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Випуск 12. – Ужгород, 2007. – С. 40-41.
 11. Правознавство : творчі завдання / Кол. співавторів: В. П. Бігунець, Г. І. Диганич, В. Т. Машіка, В. Б. Машталер; за ред. В. І. Кобаля – Ужгород – Кам’янець-Подільський, 2008. – 204 с.
 12. Особливості визначення рівня пізнавальних інтересів учнів середнього шкільного віку (5-го та 7-8-го класів) на уроках історії рідного краю // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Київський національний лінгвістичний університет, збірник наукових праць. Випуск 36. – К., 2008. – С. 73-80.
 13. Кобаль В.І., Машіка В.Т., Томаш Ю.В. Правознавство: Творчі завдання. Книга друга. – Ужгород : Ліра, 2009. – 204 с.
 14. Августин Волошин про громадянське виховання // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Київський національний лінгвістичний університет, збірник наукових праць. Випуск 39. – К., 2009. – С. 64-72.
 15. Нові технології навчання як засіб інтеграції вищої освіти у Болонський процес // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Збірник наукових праць. Випуск 40 / за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 90-94.
 16. Київ. Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійної компетентності вчителя початкових класів у контексті об’єктивної парадигми освіти», 26-27 квітня 2012 р. // Формування педагогічних умінь як складових компетентнісного підходу в системі професійної підготовки майбутнього вчителя правознавства.
 17. Поляна, Закарпатська область. Кобаль М.В., Кобаль В.І. Окремі психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми // Міжнародний конгрес «Інноваційні концепції та технології виявлення обдарованості : світовий досвід», 6-8 червня 2012 р.
 18. Стан та причини девіантної поведінки серед неповнолітніх / В. І. Кобаль // Педагогічні інновації у сфері освіти : збірник наукових праць / Ред. кол. : М. І. Кляп (відпов. ред.), С. Г. Борзенко, Є. А. Іванченко та ін. – Вип. 2. – Ужгород : ЗакДУ, 2012. – С. 81-91.
 19. Роль завдань і запитань проблемно-пошукового характеру в розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі вивчення історії України / В. І. Кобаль // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Київський національний лінгвістичний університет, збірник наукових праць. Випуск 45. – К., 2012. – С. 129-133 (фахове видання).
 20. Кобаль В.І., Кобаль М.В., Кляп М.І. Соціально-психологічні аспекти формування особистості успішного підприємця / В. І. Кобаль, М. В. Кобаль, М. І. Кляп / Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 35. – Ч. 1. – С. 70-77 (фахове видання).
 21. Білак Ю.Ю., Кобаль В.І., Лях І.М. Організаційно-дидактичні та технічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі університету / Ю. Ю. Білак, В. І. Кобаль, І. М. Лях / Міжнародний науковий вісник : збірник наукових статей за матеріалами XXIV Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород – Кошице – Мішкольц, 8-11 травня 2012 р. / Ред. кол. Ф. Г. Ващук (голова), Х. М. Олексик, І. В. Артьомов та ін. – Ужгород : ЗакДУ, 2012. – Вип. 5 (24). – С. 439-446.

Орос М.М.

 1. Особливості зміни геодинаміки вертибробазилярного басейну при доплерографічному обстеженні хворих із вегетативними кризами // ІІ Західноукраїнська конференція.
 2. Актуальні питання неврології і нейрохірургії. – Ужгород, 2004. – С. 32-33.
 3. Ефективність використання антигомотоксичних препаратів у хворих із головним болем напруги // Тези доповідей науково-практичного симпозіуму «Перспективи застосування антигомотоксичних препаратів у клініці нервових хвороб. – К., 2004. – С. 88-89.
 4. Етіологія транзиторно-ішемічних атак у хворих різних вікових груп // Матеріали І Національного конгресу “Інсульт та судинно-мозкові захворювання”. – К., 2006. – С. 34.
 5. Нейровізуалізаційні методики діагностики транзиторних ішемічних атак // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – № 1-2 (9-10), 2006. – С. 165-167.
 6. Ефективність використання доплерографії для діагностики причин транзиторних ішемічних атак в умовах районних лікувальних закладів // Український вісник психоневрології. – Вип. 4 (49), 2006. – Т. 14. – С. 16-19.
 7. Використання доплерографії для визначення ступеня важкості дисциркуляторної енцефалопатії // Український вісник психоневрології. – Т. 10, вип. З (32). – 2002. – С. 20-21.
 8. Транзиторна ішемічна атака: цереброваскулярна реактивність та тривалість клінічної симптоматики // Архів психіатрії. – № 1-4 (44-47). – 2006. – Т. 12. – С. 93-95.
 9. Ефективність використання доплерографії для діагностики причин транзиторно-ішемічних атак // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 145-річчю Харківського медичного товариства «Медична наука: сучасні досягнення та інновації». – Х., 2006. – С. 52-54.
 10. Етіологія транзиторних ішемічних атак у хворих різних вікових груп // Архів психіатрії. – Том 13, №3-4(50-51). – 2007. – С. 49-53.
 11. Інформативність доплерографії при диференційній діагностиці транзиторних ішемічних атак та синдрому вегетативної дистонії (панічних атак) // Український вісник психоневрології. – Т.15. – 2007. – ВИП. 1. – С. 97.
 12. Ефективність використання антидепресантів при синдромі вегетативної дистонії // Український вісник психоневрології. – Т. 15. – ВИП. 1. – 2007. – С. 98.
 13. Анализ катамнеза больных, перенесших транзиторною ишемическую атаку // Международный медицинский журнал. – №1. – 2007. – Т. 13. – С. 36-40.
 14. EEG predictors of response to SSRI treatment of panic disorder // Journal of Psychopharmacology. – V. 22. – No 5. – 2008. – P. A 38.
 15. Reynolds GP. Genetic response to SSRI in treatment of panic disorder // Journal of Psychopharmacology. – V. 22. – No 5. – 2008. – P. A39.
 16. The association of the 1019C/G 5-HT1A receptor polymorphism with response of panic disorder to treatment with antidepressants Journal of Psychopharmacology. -V. 23. – №6. – 2009 / Oros M.M., Yevtushenko O.O., Reynolds G.P.
 17. Association of polymorphisms in 5-HT receptor genes with weight change in antidepressant treatment of panic disorder Journal of Psychopharmacology. – V. 23. – №6. – 2009 / Oros M.M., Yevtushenko O.O., Reynolds G.P.
 18. Early response to selective reuptake panic disorder is associated with a functional 5 receptor gene polymorphism / Journal of affective Disorders, October, 2009 / Oros M.M., Yevtushenko O.O., Reynolds G.P.
 19. Порівняльна характеристика структури акцентуацій характеру у хворих із епілепсією, лютий 2010, м. Хуст / збірник наукових праць.
 20. Динаміка змін акцентуації характеру у хворих із епілепсією // Науково-практична конференція «Розбудова держави: освіта, наука, економіка», 18-20 травня 2010, м. Хуст / збірник наукових праць.