Перелік напрямів підготовки і спеціальностей

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Шифр Найменування Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 20 20 4 р. 4 р. 9500* 9200*
072 Фінанси, банківська справа та страхування 20 20 4 р. 4 р. 9500* 9200*
073 Менеджмент 25 25 4 р. 4 р. 9500* 9200*
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 30 30 4 р. 4 р. 9500* 9200*

*Вартість навчання вказана на рівні 2016-2017 навчального року і може бути змінена з урахуванням кон’юнктури ринку.