Наукові досягнення кафедри

Кафедра філології працює над науковою темою «Сучасні проблеми перекладознавства та методики викладання».

Наукові публікації:

Баняс Наталія Юліанівна

№ з/п Назва і вид публікації Видавництво чи назва друкованого видання
1. Лейтмотив Біблії та Бога у прозі Сільві Жермен (стаття) “Всесвіт”.
2. Містична функція лейтмотивів у романі “Книга ночей” Сільві Жермен (стаття) “Зарубіжна література”.
3. Види тестового контролю у викладанні іноземних мов (стаття) Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання гуманітарних, правових наук та їх економічне й інформаційне забезпечення”, м. Хуст, 18-19 вересня 2001 р.
4. Лейтмотив числа “сім” у романі Сільві Жермен “Книга ночей” (стаття) Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції “Роль освіти у відродженні регіонів”, м. Хуст, 20-22 травня 2002 р.
5. Лейтмотив числа “сім” у романі Сільві Жермен “Книга ночей” (cтаття) Збірник статей конференції “Розвиток народногосподарського комплексу Карпатського регіону”, м. Хуст, 20-22 травня 2002 р.
6. Конструювання втаємничених сенсів буття через лейтмотиви (cтаття) Збірник статей конференції “Розвиток народногосподарського комплексу Карпатського регіону” м. Хуст, 20-22 травня 2003 р.
7. Біблія у творах сучасної французької письменниці Сільві Жермен (стаття) Збірник статей конференції “Розвиток народногосподарського комплексу Карпатського регіону”. – Хуст, 2003.
8. Лейтмотив Богоматері у романі Сільві Жермен “Дні гніву” (стаття) Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції “Розбудова держави: освіта, наука, економіка”, м. Хуст, 17-19 травня 2004 р. – 3 c.
9. Лейтмотив Біблії у романі Сільві Жермен “Бурштинова ніч” (стаття) Мандрівець. Наукові записки при Києво-Могилянській академії. – 2004. – №2. – С. 64-66.
10. Текстова містифікація Лейтмотиву тіла у романі Сільві Жермен “Книга ночей”. (cтаття) Мандрівець. Наукові записки при Києво-Могилянській академії. – 2004. – №3. – С. 64-69.
11. Містична функція лейтмотивів у романі “Книга ночей” Сільві Жермен (cтаття) Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Випуск 1 (34), 2004. – С. 30-37.
12. Житійність як площина містифікації в романі “Дні гніву” Сільві Жермен (cтаття) Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». – Том 7 (1). – К., 2004. – С. 218-227.
13. Метаморфози міфологічного мотиву: “Погляд медузи” Сільві Жермен (cтаття) Всесвіт. – 2004. – №5-6. – С. 170-173.
14. Провіденціальна функція снів у прозі Сільві Жермен (cтаття) Онірична парадигма світової літератури. Сучасні літературознавчі студії. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2004. – №1. – С. 9-14.
15. Містична функція лейтмотивів у романі “Книга ночей” Сільві Жермен (cтаття) Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 12. Частина І. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – С. 32-39.
16. Методика викладання літератури у Великобританії та її роль у підвищенні рівня знань, вмінь та навичок з англійської мови (стаття) Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції “Внесок учених Карпатського регіону у світовий розвиток науки, культури, суспільства”, м. Хуст, 19-21 квітня 2005 р.
17. Містична функція лейтмотивів у романі “Книга ночей” С. Жермен (стаття) Збірник наукових праць «Літературознавство». – К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2005.
18. Мотив Горгони у романі “Погляд медузи” Сільві Жермен (cтаття) Наукові записки Харківського Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороджи. Серія «Літературознавство». – Випуск 4 (44). Частина ІІ. – Х., 2005. – С. 153-156.
19. Містифікація лейтмотиву тіла в романі “Книга ночей” Сільві Жермен як варіація концепції тілесності в літературі (cтаття) Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». – К., 2005. – Том 8 (2). – С. 129-134.
20. Модифікація мотиву тіла, розвиток семантики тілесності в романі “Бурштинова ніч” Сільві Жермен (cтаття) Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Х., 2006. – Випуск №3 (47). Частина ІІ. – С. 159-167.
21. Література другої половини ХХ століття: Курс лекцій (Навчальний посібник з історії зарубіжної літератури) Хуст: Видавництво ШтЮрмер, 2007. – 124 с.
22. Мотив сну в романі «Книга ночей» Сільві Жермен (cтаття) Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Х., 2007. – Випуск 4 (52). Частина І. – С. 151-154.
23. Символіка числа 7 у романі «Книга ночей» Сільві Жермен (cтаття) Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Випуск 1(53). Частина І. – Х.: ППВ «Нове слово», 2008. – С. 159-160.
24. Оніричний лейтмотив у романі «Книга ночей» Сільві Жермен» (cтаття) Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Випуск 3(55). Частина І. – Х.: ППВ «Нове слово», 2008. – С. 133-137.
25. Новації у викладанні іноземної мови – шлях до високої ефективності мовленнєвих знань, умінь та навичок Карпатський інститут підприємництва ВНЗ ВМУРоЛ Україна / Науково-практична конференція «Еколого-економічні та соціальні проблеми Карпатського регіону», 2008.
26. Поезія «Не дій заздалегідь…» Пауля Целана: дві інтерпретації Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Випуск 1 (57). Частина ІІ. – Х.: НПВ «Нове слово», 2009.
27. Тактильність як основний засіб пізнання світу в поезіях Олега Лишеги Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Випуск №3 (59). Частина ІІІ. – Х.: НПВ «Нове слово», 2009.
28. Повість «Місія» І. Франка: немодерністська похмурість Наукові записки. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство», 2010.
29. Граматичні труднощі при перекладі науково-технічних текстів Карпатський інститут підприємництва, 2010.
30. Мотиви прометеїзму й дияволізму у творчості Жерара де Нерваля (стаття) Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Випуск 3(63). Частина 1, 2010. – 4 с. (фахове видання).
31. Нові підходи та шляхи оптимізації у процесі викладання англійської мови у вищих навчальних закладах (стаття) Науковий часопис. Київський педагогічний університет ім. Драгоманова. – Випуск №17, лютий 2011 року. – 9 с. (фахове видання).

Баняс Володимир Володимирович

№ з/п Назва і вид публікації Видавництво чи назва друкованого видання
1. Міфологічний простір циклу віршів «Химери» Жерара де Нерваля (стаття) Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Вип.4 (48). – Ч.1. – Х.: ППВ «Нове слово», 2006. – С. 56-60.
2. Поетика сновидінь у повісті «Аврелія» Жерара де Нерваля (стаття) Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Вип.4 (52). – Ч.1. – Х.: ППВ «Нове слово», 2007. – С. 35-44.
3. Міфологічні мотиви у малій прозі Жерара де Нерваля (стаття) Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Вип.1 (43). – Ч.1. – Х.: ППВ «Нове слово», 2008. – С. 50-60.
4. Осмислення історії розп’яття Ісуса Христа в поемі «Христос на Оливній горі» Жерара де Нерваля (стаття) Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Вип.3 (55). – Ч.2. – Х.: ППВ «Нове слово», 2008. – С. 109-118.
5. Авторська інтерпретація давньоєгипетського міфу в новелі «Ізида» Жерара де Нерваля (стаття) Сучасні літературознавчі студії. – Вип.5. Схід на заході, захід на сході: діалог світоглядних та художніх парадигм: Збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 24-29.
6. Мотиви прометеїзму й дияволізму у творчості Жерара де Нерваля (стаття) Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Випуск 3(63). – Ч.1, 2010. – 4 с. (фахове видання).
7. Нові підходи та шляхи оптимізації у процесі викладання англійської мови у вищих навчальних закладах (стаття) Науковий часопис. – Київський педагогічний університет ім. Драгоманова. – Випуск №17, лютий 2011 р. – 9 с. (фахове видання).
8. Особливості перекладу газетних статтей з англійської мови на українську Карпатський інститут підприємництва ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» / ХІІ викладацька науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи інноваційно-інвестиційних процесів на регіональному рівні». – Хуст, 2012.

Рокосовик Наталія Василівна

№ з/п Назва і вид публікації Видавництво чи назва друкованого видання
1. Методи навчання у вищій школі Науковий вісник Ужгородського університету. – Випуск 3, 2000.
2. Типологія сучасних методів навчання у вищій школі (стаття) Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання гуманітарних, економічних і правових наук та їх інформаційне забезпечення”, м. Хуст, 18-19 вересня 2001 р.
3. Дистанційне навчання у вищій освіті людей із особливими потребами Збірник наукових праць ВМУРоЛ «Україна», м. Хуст, 2002.
4. Організація дистанційного навчання в університеті (стаття) Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції “Роль освіти у відродженні регіонів”, 20-22 травня 2002 р., м. Хуст.
5. Пропедевтичні основи впровадження дистанційного навчання ( іноземної мови) для особливого контингенту студентів Збірник наукових праць конференції УжДУ. – Випуск №7, 2003.
6. З історії розвитку дистанційного навчання: Норвезький досвід (стаття) Збірник статей конференції “Розвиток народногосподарського комплексу Карпатського регіону”, м. Хуст, 2003.
7. Англійська мова як засіб підготовки фахівців (стаття) ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців ВНЗ”, м. Ужгород, 25-26 лютого 2003 р.
8. Функціональні аспекти викладання іноземних мов у вищій школі (стаття) Збірник ХІ Международной конференции по функциональной лингвистике “Функциональное описание естественного языка и его едениц”, Ялта, 4-8 жовтня 2004 р.
9. Дистанційна освіта у країнах Західної Європи (стаття) Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції “Розбудова держави: освіта, наука, економіка”, м. Хуст, 17-19 травня 2004 р.
10. Some aspects of technology in distance education (стаття) Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції “Внесок вчених Карпатського регіону у світовий розвиток науки, культури, суспільства”, м. Хуст, 19-21 квітня 2005 р.
11. Особливості організації дистанційного навчання у ВНЗ Норвегії (стаття) Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)”, Хуст-Рахів, 10-11 травня 2006 р.
12. Соціолінгвістична типологія сучасних германських мов Збірник наукових праць ВМУРоЛ «Україна», м. Хуст, 2007.
13. До питання про організацію самостійної роботи студентів за кредитно-модульної системи навчання у вищій школі (стаття) Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Випуск №15. – Ужгород, 2008. – С. 134-135.
14. Course design in higher education Карпатський інститут підприємництва ВНЗ ВМУРоЛ Україна / Науково-практична конференція «Еколого-економічні та соціальні проблеми Карпатського регіону», 2008.
15. До питання «Організація самостійної роботи студентів при кредитно-модульній системі навчання у вищій школі» Науковий вісник Ужгородського університету. – Випуск 15, 2008.
16. Формування вмінь говоріння та писемного мовлення зі впроваджень новітніх технологій при вивченні другої іноземної мови у вищій школі Науково-практична конференція «Карпатська Україна: погляд ХХІ ст., присвячена до 70-річчя Карпатської України», м. Хуст, 2009.
17. Дидактичне забезпечення при дистанційному навчанні Збірник наукових праць конференцій. – К.: Педагогічний університет ім. Драгоманова, 2009.
18. Болонський процес і дистанційне навчання в системі вищої освіти Науковий вісник Ужгородського університету. – Випуск 16, 2008.
19. Дистанційне навчання в інтеграційних процесах модернізації системи вищої освіти України Часопис педагогічного університету ім. Драгоманова, м. Київ, 2010.
20. Екологічне виховання студентів спеціальності «Менеджмент» на заняттях Іноземна мова поглибленого вивчення (англійська) Матеріали XVI Міжнародної наукової конференції, СумДУ, 2010.
21. Тестування у кредитно-модульній системі навчання при вивченні іноземної мови для непрофільних спеціальностей у вищій школі Карпатський інститут підприємництва, 2010.
22. Типологія англійської та української мов (навчальний посібник) К.: НПУ, 2010.
23. Теоретичні засади використання методу сугестопедії при викладанні іноземних мов у вищій школі у розділі кредитно-модульної системи навчання (стаття) Науковий часопис. Київський педагогічний університет ім. Драгоманова. – Випуск №17, лютий 2011 р. – 12 с. (фахове видання).
24. Concept of ecological education of future economists and managers and its Іmplementation ways at the Foreign language of professional direction Сlasses at higher school (стаття) Збірник доповідей Сімнадцятої міжнародної наукової конференції в м. Суми «Економіка для екології», 2011. – 3 с.
25. Пропедевтичні основи використання елементів сугестопедичного методу як складової частини дистанційного навчання у викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах (тези статті) V Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах», м. Львів, 19-21 квітня 2012 р.
26. Integrating Distance and Traditional Education at a Norwegian University of Bergen (стаття) Науково-практична конференція «Педагогіка і психологія: Теорія і практика», м. Харків, 23-24 березня 2012 р.
27. Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання академічних знань студентів при кредитно-модульній системі навчання у вищій школі (стаття) Науковий часопис «Теорія і практика навчання та виховання». – Випуск № 20. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012.
28. Реалії організації навчального процесу у ВНЗ відповідно до Болонської декларації (стаття) ХІІ викладацька науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи інноваційно-інвестиційних процесів на регіональному рівні», Карпатський інститут підприємництва, 24-26 квітня 2012 р.
29. Порівняльна лексикографія англійської та української мов (навчальний посібник) Київ: НПУ, 2011.

Кривошей Ольга Вікторівна

№ з/п Назва і вид публікації Видавництво чи назва друкованого видання
1. Фразеологічні поетизми (стаття) Карпатський інститут підприємництва ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» / Х ювілейна науково-практична конференція «Розбудова держави: освіта, наука, економіка». – Хуст, 2010.
2. Шляхи попередження комунікативних невдач при вивченні іноземної мови (стаття) Карпатський інститут підприємництва ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» / XI Викладацька науково-практична конференція «Роль освіти і науки у відродженні економіки регіонів України». – Хуст, 2011.
3. Прес-конференція як засіб розвитку пізнавального інтересу студентів при вивченні іноземної мови (стаття) Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 17 «Теорія і практика навчання та виховання». – Випуск 17. – К., 2011.
4. Використання англомовних крилатих висловів і цитат у якості епіграфу та особливості його перекладу українською мовою (стаття) Карпатський інститут підприємництва ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» / ХІІ Викладацька науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи інноваційно-інвестиційних процесів на регіональному рівні». – Хуст, 2012.

Шинкар Ганна Михайлівна

№ з/п Назва і вид публікації Видавництво чи назва друкованого видання
1. Комунікативний метод у вивченні німецької мови Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції “Внесок вчених Карпатського регіону у світовий розвиток науки, культури, суспільства ”. – Хуст, 2005.
2. Методичні вимоги інтенсивного навчання практичної граматики німецької мови на початковому етапі у ВНЗ Карпатський інститут підприємництва ВНЗ ВМУРоЛ Україна / Науково-практична конференція «Еколого-економічні та соціальні проблеми Карпатського регіону», 2008.
3. Семантичний та етимологічний аналіз назв пір року, місяців, днів тижня у німецькій мові Науково-практична конференція «Карпатська Україна: погляд ХХІст., присвячена до 70-річчя Карпатської України», Хуст, 2009.
4. Пареміологічний фонд німецької мови Науково-практична конференція, Карпатський інститут підприємництва, 2010.
5. Висловлення подяки у сучасній німецькій мові Карпатський інститут підприємництва ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» / ХІІ викладацька науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи інноваційно-інвестиційних процесів на регіональному рівні». – Хуст, 2012.