Кафедра обліку і аудиту та фінансів

Кафедра економіки та підприємництва створена згідно наказу № 43 від 10.07.2006 року. У листопаді 2010 році кафедра економіки та підприємництва перейменована в кафедру обліку і аудиту та фінансів. Сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців цих спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр».

Сливка Ярослава Василівна – кандидат економічних наук, завідувач кафедри обліку і аудиту та фінансів.

Народилася 15.11.1987р. в м. Хуст, в сім’ї лікаря та вчителя. Середню освіту отримала в ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Хуст. Продовжила навчання в Закарпатському державному університеті (2004-2009 рр.) за спеціальністю «Облік і аудит». У 2009 р. зарахована до аспірантури в Житомирському державному технологічному університеті. В 2012 р. в м. Житомир захистила дисертацію на тему «Бухгалтерський облік і аналіз операції за розрахунками з покупцями та замовниками» (спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)).

З вересня 2013 року прийнята на посаду завідувача кафедри обліку і аудиту та фінансів Карпатського інституту підприємництва.

Основними завданнями кафедри є:
  • організація та здійснення на належному науково-методичному рівні навчально-виховного процесу з дисциплін, визначених навчальним планом;
  • підготовка висококваліфікованих фахівців;
  • здійснення наукових досліджень за профілем кафедри;
  • підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої кваліфікації.

Діяльність кафедри здійснюється за річним планом роботи на навчальний рік. План роботи кафедри складається на підставі вищезазначених керівних документів, які визначають зміст підготовки фахівців, перспективних та календарних планів основних заходів інституту. Він передбачає конкретні заходи (виконавців, термін виконання) із навчально-методичної, науково-дослідної та організаційно-виховної роботи, зв’язок із практикою, удосконалення матеріально-технічної бази, забезпечення системи контролю, виконання рішень керівництва інституту з організації навчально-виховного процесу на навчальний рік, аналіз і оцінку результатів роботи, наявність і кваліфікацію професорсько-викладацького складу.