Дисципліни, закріплені за кафедрою

 • Адміністративний менеджмент
 • Антикризове управління
 • Бізнес-план підприємства
 • Бюджетний менеджмент
 • Географія туризму та рекреологія
 • Державне та регіональне управління
 • Діяльність міжнародних організацій
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Економічні основи маркетингу
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 • Інвестиційна діяльність підприємства
 • Інвестиційний менеджмент
 • Інвестування
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Контролінг
 • Корпоративне управління
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетинг у сфері соціального захисту
 • Менеджмент
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент інвестиційних проектів
 • Менеджмент організації
 • Менеджмент персоналу
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Менеджмент у соціальній сфері
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Митне регулювання
 • Міжнародна економічна інтеграція
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні кредитно-розрахункові операції у банках
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Міжнародні стандарти з менеджменту
 • Операційний менеджмент
 • Організація виробництва
 • Організація і планування експортно-імпортних операцій
 • Організація праці менеджера
 • Організація туристичної діяльності
 • Основи екскурсознавства
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Основи кадрового менеджменту
 • Основи менеджмента
 • Основи підприємництва
 • Основи підприємницької діяльності
 • Підприємництво у сфері послуг
 • Податкова система
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Публічне адміністрування
 • Реінжиніринг бізнес процесів
 • Рекламна діяльність у підприємстві
 • Рекламно-інформаційна діяльність у туризмі
 • Самоменеджмент
 • Спільне підприємництво
 • Статистика
 • Стратегічне управління
 • Теорія економічного аналізу
 • Теорія організацій
 • Туристичне краєзнавство
 • Управління змінами
 • Управління інноваціями
 • Управління персоналом
 • Управління проектами
 • Управління якістю
 • Фінансовий менеджмент

Колектив кафедри менеджменту проводить наукові дослідження за загальнокафедральною темою “Трансформування організаційно-економічних відносин до соціально-орієнтованих ринкових умов Закарпаття”.

На кафедрі діє студентський гурток «Менеджмент», який неодноразово бере участь у студентській науково-практичній конференції. Керує гуртком старший викладач Костіна Т.Ю. Основним напрямом діяльності є економічний аналіз, ситуаційні вправи. Метою є наукові дослідження, проведення анкетування, обговорення найактуальніших аспектів у галузі менеджменту. Головою гуртка є Данканич М., кількість учасників становить більше 10 студентів різних курсів.

Студентські наукові роботи, керівництво яких здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри, неодноразово відзначалися грамотами вищих навчальних закладів.