Дисципліни, закріплені за кафедрою

 • Безпека життєдіяльності
 • Безпека життєдіяльності (та екологія)
 • Вступ до спеціальності
 • Деонтологія
 • Екологія
 • Загальна педагогіка
 • Загальна соціологія
 • Законодавство у сфері соціального захисту
 • Інноваційні методики в соціальній роботі
 • Історія соціальної роботи
 • Конфліктологія
 • Медико-соціальні основи здоров’я
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Методика викладання соціальної роботи
 • Методика викладання СР
 • Методологія та методи СР
 • Недержавний сектор у соціальній сфері
 • Основи демографії
 • Основи екології
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці
 • Персонологія
 • Практикум соціальної роботи
 • Прикладні методики соціальної роботи
 • Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі
 • Система соціального захисту в Україні
 • Соціальна антропологія
 • Соціальна геронтологія
 • Соціальна політика
 • Соціальна політика в Україні
 • Соціальна робота з людьми похилого віку
 • Соціальна робота з молоддю
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Соціальна робота у сфері зайнятості населення
 • Соціальна статистика
 • Соціальне забезпечення населення
 • Соціальне партнерство
 • Соціальні пільги в Україні
 • Соціально правова робота з інвалідами
 • Соціально-медичні основи соціальної роботи
 • Соціально-педагогічний патронаж
 • Соціально-сімейна політика в Україні
 • Соцільна робота з різними групами клієнтів
 • Соціологічні основи соціальної роботи
 • Соціологія
 • Соціологія громадської думки
 • Соціологія особистості
 • Теорія соціальної роботи
 • Технології обслуговування у службах соціального захисту населення
 • Технології соціальної роботи
 • Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
 • Технологія соціальної роботи
 • Тренінгова діяльність в СР