Дисципліни, закріплені за кафедрою

 • Аграрне право
 • Адміністративна відповідальність
 • Адміністративне право
 • Архівознавство
 • Ведення професійних документів
 • Вища освіта та Болонський процес
 • Вікова психологія
 • Господарське законодавство
 • Господарське право
 • Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
 • Ділове спілкування
 • Діловодство
 • Договірне право
 • Документознавство
 • Етика й естетика
 • Житлове право
 • Загальна педагогіка
 • Загальна психологія
 • Законодавство у сфері соціального захисту
 • Інтелектуальна власність
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Історія держави і права України
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Конституційне право
 • Конституційне право України
 • Корпоративна культура
 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
 • Культура ділового спілкування
 • Культурологія
 • Логіка
 • Методи наукових досліджень
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Методика дозвіллєвої роботи
 • Міжнародне приватне право
 • Організація роботи з документами
 • Організація та планування ділових комунікацій
 • Основи ділового протоколу
 • Основи красномовства
 • Основи наукових досліджень
 • Основи правознавства
 • Основи психоконсультації та психокорекції
 • Основи римського цивільного права
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Патопсихологія
 • Педагогіка
 • Політологія
 • Право інтелектуальної власності
 • Правове регулювання ЗЕД
 • Правознавство
 • Практична психологія в системі соціальної роботи
 • Превентивна педагогіка
 • Профілактика і корекція «вигорання» фахівців соціальної роботи
 • Психодіагностика
 • Психологія
 • Психологія особистості
 • Психологія управління і конфліктологія
 • Реабілітаційна педагогіка
 • Релігієзнавство
 • Риторика
 • Самоорганізація особистості
 • Система культурно-дозвіллєвої роботи
 • Сімейне право
 • Соціалізація і виховання особистості
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна психологія
 • Соціально-економічні аспекти розвитку культури
 • Справочинство
 • Судочинство в господарських судах
 • Сучасне документознавство
 • Теорія держави і права
 • Трудове право
 • Трудове право (Сімейне право)
 • Фізичне виховання
 • Філософія
 • Фінансове право
 • Цивільне право
 • Цивільний процес
 • Юридична деонтологія
 • Юридична психологія