Дисципліни, закріплені за кафедрою

 • Аналіз, моделювання і управління ризиком
 • Аудит
 • Банківські операції
 • Безпека життєдіяльності
 • Брокерська діяльність
 • Брокерська та біржова діяльність
 • Бухгалтерський облік
 • Бухгалтерський обік (загальна теорія)
 • Бухгалтерський облік II
 • Бухгалтерський облік у галузях народного господарства
 • Бухгалтерський облік у галузях народного господарства та на підприємствах малого бізнесу
 • Бюджетна система
 • Вища математика
 • Вища та прикладна математика
 • Вступ до спеціальності
 • Вступ до фаху
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання економікою
 • Державне та регіональне управління
 • Економетрія
 • Економіка і фінанси підприємств
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Економіка природокористування
 • Економічна діагностика
 • Економічна теорія
 • Економічний аналіз
 • Економічні та фінансові ризики
 • Інформатика
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Інформаційні системи і технології в туріндустрії
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Інформаційні системи і технології
 • Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Інформаційні системи і технології у фінансах
 • Інформаційні системи за професійним спрямуванням
 • Історія грошово-кредитних відносин в Україні
 • Історія економіки та економічної думки
 • Історія економічних вчень
 • Казначейська справа
 • Комп’ютерний практикум
 • Комп’ютерні мережі та телекомунікації
 • Контроль і ревізія
 • Макроекономіка
 • Міжнародні фінанси
 • Мікроекономіка
 • Місцеві фінанси
 • Новітні технології Інтернет
 • Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 • Облік і аудит
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності
 • Організація і методика аудиту
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
 • Організація обліку та контролю на підприємстві
 • Організація та методика аудиту
 • Основи біржової діяльності
 • Основи економічної теорії
 • Основи казначейської справи
 • Основи консалтингу
 • Основи обліку в банках
 • Основи обліку в бюджетних і фінансових організаціях
 • Податкова система
 • Політекономія
 • Регіональна економіка
 • Ринки капіталу
 • Розміщення продуктових сил і регіональна економіка
 • Системи технологій
 • Соціальне страхування
 • Статистика
 • Страхові послуги
 • Страхування
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Управлінський облік
 • Фінанси
 • Фінанси зарубіжних корпорацій
 • Фінанси малого бізнесу
 • Фінанси підприємств
 • Фінанси підприємств II
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Фінансова санація
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий облік I
 • Фінансовий облік II
 • Фінансовий ринок
 • Фінансово-банківська статистика
 • Фондовий ринок
 • Цивільна оборона
 • Цивільний захист
 • Цінні папери та фондовий ринок

Результатом наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є написання та видання наукових статей, підручників, наукових збірників, навчально-методичних посібників, монографій.

Викладачі кафедри підвищують свій професійних рівень, працюючи над дисертаційними дослідженнями. Результати наукової діяльності апробуються на семінарах та конференціях різних рівнів. Досягнення викладачів кафедри та молодих учених відзначено численними грамотами та сертифікатами.