Відділ організації навчального процесу

Відділ організації навчального процесу, створений 1 вересня 2013 року, очолює Долинський Сергій Вікторович.

Долинський Сергій Вікторович – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту. Народився 29 квітня 1974 року в Києві в родині науковців. Отримав вищу освіту в 1999 році в Ужгородському національному університеті, на факультеті обліку і аудиту та здобув кваліфікацію економіста.

В інституті на денній формі навчання навчається 190 студент, на заочній формі – 296 студентів.

Карпатський інститут підприємництва Університету “Україна” здійснює ступеневу підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” за спеціальностями “Менеджмент організацій і адміністрування”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Соціальна робота”, “Переклад”, “Українська мова та література”, “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит”, “Товарознавство і комерційна діяльність”.

Високий рівень викладання забезпечується наявністю шістьох кафедр, а саме: фундаментальних та науково-природничих дисциплін, суспільних дисциплін, менеджменту, філології, соціальної роботи, обліку і аудиту та фінансів, на яких працює чотири доктори наук, професори, 27 кандидатів наук, старші викладачі та асистенти

Наукова робота ведеться за різними напрямками, а результати досліджень активно впроваджуються у виробництво. Програми навчання відповідають національним та європейським стандартам.

Навчальний процес забезпечується ефективними сучасними методиками.

Усі науково-педагогічні працівники, які забезпечують підготовку фахівців за відповідною спеціальністю, за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, які викладають, мають значний стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та практичний досвід.

Наукова бібліотека інституту постійно поповнюється навчальною, навчально-методичною та науковою літературою.

Викладачі інституту постійно публікують результати власної наукової діяльності у фахових наукових виданнях.

Студенти відділу беруть активну участь у науковій, спортивній, культурно-масовій роботі, займають призові місця на міжнародних та регіональних конференціях, всеукраїнських олімпіадах.

Випускники інституту нині обіймають провідні та керівні посади на підприємствах області, працюють у бізнесових структурах.

Координатори відділу з організації навчального процесу – провідні фахівці відділу І категорії:
Стець Лариса Іванівна
Грицько Марина Василівна
Для контактів звертатися:

90400, Україна, Закарпатська область, м. Хуст, вул. Заводська, 1а, корпус 1.

(031-42)-531-60