Виробнича практика

Виробнича практика – складова частина навчально-виховного процесу, яка займає одне з центральних місць у професійній підготовці соціальних працівників. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх фахівців із їх практичною діяльністю в соціальних закладах, сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього спеціаліста до соціальної роботи, визначає ступінь його професійної здатності і рівень фахової спрямованості.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами організації соціально-педагогічного процесу в галузі їх майбутньої професії, формування у майбутніх соціальних працівників професійних компетенцій, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Власне на практиці студенту надається можливість визначитися у правильності обраної для себе сфери діяльності, з’ясувати міру відповідності особистих якостей необхідним для професії соціального працівника.

Основні завдання практики:

  • поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів, здобутих під час вивчення методик та дисциплін соціального та психолого-педагогічного циклу;
  • формування і закріплення основних професійних умінь, навичок, досвіду відповідно до вимог стандартів вищої освіти й освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста;
  • розвиток у майбутніх соціальних працівників соціальної свідомості і професійно важливих якостей особистості.